Senast publicerat 02-12-2022 13:18
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 68/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av bilagan till lagen om punktskatt på elström och vissa bränslen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum18.11.2022Första undertecknarenSari Essayah  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

30.11.2022
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat02.12.2022

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

elektricitetaccisskattesänkningarskattepolitikhushålltjänster (service)