Senast publicerat 15-03-2023 15:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 74/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om försök med regional studielånskompensation och om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om försök med regional studielånskompensation
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum01.12.2022Första undertecknarenHanna Huttunen  /centÖvriga undertecknare68Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

studielångottgörelseregionalpolitikarbetskraftspolitikförsökglest befolkade områden