Senast publicerat 20-03-2023 12:48
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 77/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om studiestöd och om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om studiestöd
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om temporär ändring av 92 § i inkomstskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum02.12.2022Första undertecknarenSari Essayah  /kdÖvriga undertecknare4Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

26.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat27.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

studielångottgörelseregionalpolitikarbetskraftspolitikglest befolkade områden