Senast publicerat 06-11-2019 11:22
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 78/2017 rd

Lagmotion med förslag till lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om tillsättande av delegationen för Självständighetsjubileets barnstiftelse
Stadfäst
19.12.2017
Författningssamlingen
1004/2017
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum08.11.2017Första undertecknarenAntti Kaikkonen  /centÖvriga undertecknare8Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

09.11.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

29.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 30.11.2017.

Första behandlingen

30.11.2017
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 78/2017 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

05.12.2017
Riksdagen godkände lagförslaget i lagmotion LM 78/2017 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

07.12.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.12.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat14.11.2017
Behandlingen avslutad28.11.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

självständighetens jubileumsårbarnstiftelserdelegationerbarnfamiljerföräldraskap