Senast publicerat 14-03-2023 11:06
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 78/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om patientens ställning och rättigheter
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum08.12.2022Första undertecknarenPäivi Räsänen  /kdÖvriga undertecknare9Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

10.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat11.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

patienterterminalvårddödenvårdpersonal