Senast publicerat 17-03-2023 11:51
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 79/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om patientombud, socialombud och ombud för personer med funktionsnedsättning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Andra behandlingen

Relevanta dokument

Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om patientombud, socialombud och ombud för personer med funktionsnedsättning
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum09.12.2022Första undertecknarenMerja Mäkisalo-Ropponen  /sdÖvriga undertecknare2Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

12.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

19.01.2023
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

23.02.2023
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-2. i proposition RP 300/2022 rd utifrån beslutet i första behandlingen.
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i lagmotion LM 79/2022 rd förkastas.
Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Utskottsbehandling

Överlämnat13.01.2023
Behandlingen avslutad15.02.2023

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

personer med funktionsnedsättningombudpatientombudsmänsocialombudjämlikhetgrundrättigheterhandikappservicetillgänglighet