Senast publicerat 09-03-2021 12:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 8/2021 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av alkohollagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Lämnats

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1  Lag om ändring av alkohollagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum03.03.2021Första undertecknarenSinuhe Wallinheimo  /samlÖvriga undertecknare45Ledamoten väckte en lagmotion.

Sambehandlade ärenden

Sökord

alkoholdryckerdetaljhandeldistansförsäljningförbudEU-rättköp