Senast publicerat 15-03-2023 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 80/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 36 § i barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 36 § i barnskyddslagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.12.2022Första undertecknarenAri Koponen  /safÖvriga undertecknare53Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

barnskyddbarn (familjemedlemmar)skilsmässobarnskilsmässagemensam vårdnadutvärderingsocialvårdföräldrarumgängesrätt