Senast publicerat 15-03-2023 15:24
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 81/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 24 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 24 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.12.2022Första undertecknarenAri Koponen  /safÖvriga undertecknare55Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

19.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat24.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

umgängesrättbarn (familjemedlemmar)föräldraråsikterfjärmande (relationer)kriminalisering (straffbeläggning)böter