Senast publicerat 23-02-2022 16:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 82/2020 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum11.11.2020Första undertecknarenMai Kivelä  /vänstÖvriga undertecknare26Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

27.05.2021
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

23.02.2022
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat31.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

graviditetabortkvinnorsjälvbestämmandeläkarutlåtandenmotiveringarsocial status