Senast publicerat 20-03-2023 13:12
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 82/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 16 kap. i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 16 kap. i strafflagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum13.01.2023Första undertecknarenJari Kinnunen  /samlÖvriga undertecknare6Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

26.01.2023
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat31.01.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

framträdandebrott (juridik)bedrägeritjänstemän (offentligt anställda)polisenstraffbesöksförbud