Senast publicerat 03-02-2023 12:45
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 83/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 17 och 26 § i alkohollagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum20.01.2023Första undertecknarenVilhelm Junnila  /safLedamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

02.02.2023
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat03.02.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

alkoholdryckerförsäljningstillstånddetaljhandelvinerölalkoholpolitik