LM 84/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av lagen om pension för riksdagsmän och till vissa lagar som har samband med den

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i en lag om ändring av lagen om pension för riksdagsmän
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen424/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen425/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
Stadfäst29.03.2019
Författningssamlingen426/2019
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum30.11.2018
Första undertecknaren
Antti  Kaikkonen  /cent
Ledamoten väckte en lagmotion.
Övriga undertecknare7
Remissdebatt
Plenum
Datum04.12.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum04.03.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 5.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum04.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Ärendet bordlagt till plenum 12.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum12.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum13.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i lagmotion LM 84/2018 rd enligt betänkandet. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd och lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum13.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum19.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum20.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.12.2018
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsledamöter  anpassning  pensioner  utkomstskydd för arbetslösa  pensionspolitik  Riksdagsmannapension 
Senast publicerat 31-01-2020 08:58