Senast publicerat 21-03-2023 14:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 84/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Begäran om delegation

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 3 § i fastighetsskattelagen
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum31.01.2023Första undertecknarenSatu Hassi  /grönaÖvriga undertecknare6Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

06.02.2023
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.02.2023

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

fastigheterfornminnesområdenfastighetsskattskattefrihetmarkägare