Senast publicerat 23-02-2023 21:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 85/2022 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 9 och 26 § i lagen om sammankomster

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Remissdebatt

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 och 26 § i lagen om sammankomster
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum02.02.2023Första undertecknarenMari Rantanen  /safÖvriga undertecknare14Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

23.02.2023
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Sambehandlade ärenden

Relaterat ärende

Sökord

sammankomsterdemonstrationer (meningsyttringar)vägarspårvägarförbudsäkerhet och trygghetförsamlingsfrihet