Senast publicerat 30-08-2021 16:21
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo LM 86/2018 rd

Lagmotion med förslag till lag om ändring av 75 § i barnskyddslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av barnskyddslagen
Stadfäst
12.04.2019
Författningssamlingen
542/2019
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Lagmotion Lämnats

Datum04.12.2018Första undertecknarenOuti Alanko-Kahiluoto  /grönaÖvriga undertecknare114Ledamoten väckte en lagmotion.

Remissdebatt

16.01.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

17.01.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.

Första behandlingen

14.03.2019
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och innehållet i lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslaget i proposition RP 237/2018 rd och lagförslaget i lagmotion LM 86/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat17.01.2019
Behandlingen avslutad14.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

barnskyddåldersgränserefterföljande vård (socialvård)ungdomarunga vuxnautslagningomhändertagande