MI 1/2015 rd

Ändring av jourförordningens bestämmelser om förlossningar

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum16.06.2015
Undertecknare
Sari Inkeri  Behm
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare66797
Meddelat i plenum
Datum23.06.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.06.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.06.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum25.11.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.11.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum25.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum26.11.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.11.2015
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum01.12.2015
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum02.12.2015
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum02.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum14.12.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum15.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.09.2015
Behandlingen avslutad11.11.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförlossning  sjukhus  jour  kirurgisk vård  läkare  hälso- och sjukvård   
Senast publicerat 11.5.2018 07:52