MI 1/2016 rd

Medborgarinitiativ om att ordna en folkomröstning om Finlands medlemskap i euroområdet

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum10.03.2016
Undertecknare
Paavo  Väyrynen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare53425
Meddelat i plenum
Datum11.03.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.04.2016
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet, som ekonomiutskottet ska lämna utlåtande till.
 
Behandling
Plenum
Datum28.04.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.04.2016
+ Grundlagsutskottet
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordeuroområdet  folkomröstningar  euro  Europeiska unionen 
Senast publicerat 31-05-2019 14:19