MI 1/2017 rd

Lex Malm, lag om Helsingfors-Malms flygplats

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum08.02.2017
Undertecknare
Kim Johannes  Korkkula
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare56067
Meddelat i plenum
Datum10.02.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum23.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum16.03.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 20.3.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum16.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.03.2018
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum20.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.03.2018
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum03.04.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum04.04.2018
Dokument
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum05.04.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum06.04.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat28.02.2017
Behandlingen avslutad13.03.2018
+ Kommunikationsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordflygplatser  luftfart  huvudstadsregion  kulturmiljö  regionalpolitik  bostadspolitik  Helsingfors  byggnadsvård   
Senast publicerat 10-06-2019 10:58