MI 1/2018 rd

Avskaffa riksdagsledamöternas anpassningspension

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om pension och anpassningsbidrag för riksdagsledamöter
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum02.03.2018
Undertecknare
Joel  Rouvinen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare70005
Meddelat i plenum
Datum06.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.03.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.03.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum30.01.2019
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-3 i lagmotion LM 84/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i lagmotion LM 18/2016 rd förkastas och att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 1/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.03.2018
Behandlingen avslutad01.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordriksdagsledamöter  anpassning  pensioner  Riksdagsmannapension 
Senast publicerat 06-06-2019 17:07