MI 1/2019 rd

Förbjud könsstympning av flickor

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum03.06.2019
Undertecknare
Jukka-Pekka  Kurttila
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare61266
Meddelat i plenum
Datum04.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat18.09.2019
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkönsorganen  misshandel  borttagning  utlandet  flickor  lagberedning   
Senast publicerat 17.1.2020 08:46