Senast publicerat 13-09-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 1/2019 rd

Förbjud könsstympning av flickor

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum03.06.2019UndertecknareJukka-Pekka KurttilaÖvriga undertecknare61266Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

04.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.10.2020
Ärendet avfört från dagordningen.

Bordläggning av betänkandet

03.11.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.11.2020.

Enda behandlingen

04.11.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

06.11.2020
Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 1/2019 rd enligt betänkandet. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

10.11.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

11.11.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat18.09.2019
Behandlingen avslutad30.09.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

könsorganmisshandelborttagningutlandetflickorlagberedning