MI 10/2019 rd

Terapigaranti för snabbare tillgång till mentalvårdstjänster

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av mentalvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av hälso- och sjukhvårdslagen
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum22.10.2019
Undertecknare
Pauliina Viivi Alviina   Alametsä
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare52107
Meddelat i plenum
Datum23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum21.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.11.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 05-03-2020 15:40