MI 11/2019 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum07.11.2019
Undertecknare
Erja  Veivo
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare65491
Meddelat i plenum
Datum08.11.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum27.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat29.11.2019
+ Ekonomiutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 04-03-2020 19:13