Senast publicerat 21-06-2022 15:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 11/2019 rd

Initiativ till lagstiftning om begränsning av användningen av pyrotekniska artiklar i kategorierna F2 och F3

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av lagen om säkerhet vid hantering av farliga kemikalier och explosiva varor
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum07.11.2019UndertecknareErja VeivoÖvriga undertecknare65491Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

08.11.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

27.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat29.11.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

fyrverkeripjäserkonsumenterpyroteknikEU-direktivförbudkroppsliga skadoreldsvådor