Senast publicerat 11-02-2021 11:40
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 12/2019 rd

Inför sommartid året runt

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.11.2019UndertecknareVille NiemeläÖvriga undertecknare53971Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.11.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

13.02.2020
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat14.02.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sommartidnaturligt ljusmotiontrafiksäkerhet