MI 2/2015 rd

Lagstadgad rätt för anställda inom hälso- och sjukvården att på grund av övertygelse vägra avsluta liv

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedePlenum
Behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av lagen om avbrytande av havandeskap
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum09.09.2015
Undertecknare
Sari Marja Hannele  Tanus
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare38135
Meddelat i plenum
Datum10.09.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.12.2015
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.12.2015.
 
Behandling
Plenum
Datum02.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum03.12.2015
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum04.12.2015
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum04.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum08.12.2015
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum08.12.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum14.12.2015
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum15.12.2015
sv_Eduskunnan kirjelmän toimittaminen
 
Utskottsbehandling
Överlämnat09.10.2015
Behandlingen avslutad25.11.2015
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordabort  hälso- och sjukvård  personal  religionsfrihet  etik  skydd i arbetet   
Senast publicerat 20-04-2017 14:22