Senast publicerat 16-01-2018 12:08
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2016 rd

Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om upphävande av lagen om ändring av äktenskapslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum22.06.2016UndertecknareJukka-Pekka RahkonenÖvriga undertecknare106195Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

23.06.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

08.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

15.02.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017.

Första behandlingen

16.02.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

17.02.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

21.02.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

22.02.2017
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

28.02.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

01.03.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat23.09.2016
Behandlingen avslutad15.02.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

äktenskapmänkvinnorkönsneutralitetbarnfädermödraradoptionjämställdhetjämlikhet