MI 2/2016 rd

Medborgarinitiativ om bevarande av äktenskapet som ett genuint jämställt förbund mellan man och kvinna och om upphävande av den könsneutrala äktenskapslagen

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om upphävande av lagen om ändring av äktenskapslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum22.06.2016
Undertecknare
Jukka-Pekka  Rahkonen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare106195
Meddelat i plenum
Datum23.06.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum08.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum08.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.02.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.2.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.02.2017
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum16.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum17.02.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum17.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.02.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.02.2017
Dokument
Andra behandlingen av lagförslaget/lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum28.02.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum01.03.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat23.09.2016
Behandlingen avslutad15.02.2017
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordäktenskap  män  kvinnor  könsneutralitet  barn  fäder  mödrar  adoption  jämställdhet  jämlikhet   
Senast publicerat 16-01-2018 12:08