MI 2/2017 rd

Motion om eutanasi för en god död

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum14.02.2017
Undertecknare
Esko Olavi  Seppänen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare63078
Meddelat i plenum
Datum15.02.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum03.03.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum02.05.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 3.5.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum02.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum03.05.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum03.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 2/2017 rdförkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum04.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.05.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.05.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat07.03.2017
Behandlingen avslutad06.04.2018
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordeutanasi  döden  läkare  patienter   
Senast publicerat 25.6.2019 12:10