Senast publicerat 30-01-2020 14:52
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2018 rd

Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum07.03.2018UndertecknareMarkku VirkamäkiÖvriga undertecknare72059Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

09.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

05.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Bordläggning av betänkandet

19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.

Bordläggning av betänkandet

26.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019.

Första behandlingen

27.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

05.03.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

07.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

08.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat06.04.2018
Behandlingen avslutad13.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

handikappadeoffentlig upphandlingkonkurrensinternationella överenskommelserkommunerFörenta nationerna