MI 2/2018 rd

Sluta konkurrensupphandla assistans och stöd som är nödvändiga för personer med funktionsnedsättning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 9 § i lagen om offentlig upphandling och koncession
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum07.03.2018
Undertecknare
Markku  Virkamäki
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare72059
Meddelat i plenum
Datum09.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum05.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum05.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum19.02.2019
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 27.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum05.03.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 2/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum05.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum07.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum08.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.04.2018
Behandlingen avslutad13.02.2019
+ Ekonomiutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhandikappade  offentlig upphandling  konkurrens  internationella överenskommelser  kommuner  Förenta nationerna 
Senast publicerat 30-01-2020 14:52