Senast publicerat 12-11-2021 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2019 rd

Definiera våldtäkt utifrån avsaknad av samtycke - Samtycke2018

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Beslut om behandlingen av ärendet

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.06.2019UndertecknareHanna-Marilla ZidanUndertecknareIiris SuomelaÖvriga undertecknare55723Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

14.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat26.09.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

våldtäktsexualbrottsamtycke