Senast publicerat 17-11-2021 12:42
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 2/2021 rd

Lagmotion om förbud mot energiutvinning av torv

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Meddelande om ärende

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om förbud mot energiutvinning av torv
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum20.04.2021UndertecknareHölttä HarriÖvriga undertecknare52896Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

22.04.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

14.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till ekonomiutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat20.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bränntorvenergipolitikenergiverk