MI 3/2015 rd

Medborgarinitiativ om skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandlingen fortgår sambehandlad
Behandlingen fortgår sambehandlad
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum24.09.2015
Undertecknare
Pia Johanna  Katajala
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare58019
Meddelat i plenum
Datum25.09.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum15.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum15.10.2015
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad07.03.2019
Behandlingen avslutad07.03.2019
+ Lagutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsexualbrott  barn  straff   
Senast publicerat 12-03-2019 16:04