Senast publicerat 12-03-2019 16:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2015 rd

Medborgarinitiativ om skärpning av straffskalan för sexualbrott mot barn

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Behandlingen fortgår sambehandlad

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum24.09.2015UndertecknarePia Johanna KatajalaÖvriga undertecknare58019Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

25.09.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

15.10.2015
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Andra behandlingen

12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Andra behandlingen

12.03.2019
Riksdagen godkände lagförslag 1-8 i proposition RP 212/2018 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att medborgarinitiativ MI 3/2015 rd förkastas och att lagförslagen i lagmotionerna LM 14, 21, 45/2015 rd, 19, 96/2017 rd, 10, 18/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat
.

Utskottsbehandling

Överlämnat05.11.2015
Behandlingen avslutad07.03.2019
Behandlingen avslutad07.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

sexualbrottbarnstraff