MI 3/2016 rd

Moderskapslag

SAMMANFATTNING

Ärendets statusGodkänts med ändringar
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Moderskapslag
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen253/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen254/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om ändring av 10 kap. 12 och 18 § i rättegångsbalken
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen255/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen256/2018
BeslutGodkänts
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik5 Lag om ändring av 8 a § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Stadfäst20.04.2018
Författningssamlingen257/2018
BeslutGodkänts med ändringar
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
+ Visa alla titlar 3
Lämnats
Datum09.09.2016
Undertecknare
Juha Jaakko  Jämsä
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare55707
Meddelat i plenum
Datum13.09.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum29.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum29.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 8. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.02.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 8. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum28.02.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum08.03.2018
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum09.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat22.11.2016
Behandlingen avslutad16.02.2018
+ Lagutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordmoderskap  fertilitetsbehandling  faderskap  barnatillsyningsmän  erkännande  magistrater  ändringssökande  befogenhet   
Senast publicerat 5.6.2019 14:28