Senast publicerat 26-08-2020 10:43
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2016 rd

Moderskapslag

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts med ändringar
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Moderskapslag
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
253/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av lagen om assisterad befruktning
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
254/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
3 Lag om ändring av 10 kap. 12 och 18 § i rättegångsbalken
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
255/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
4 Lag om ändring av lagen om underhåll för barn
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
256/2018
Beslut
Godkänts
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
5 Lag om ändring av 8 a § i lagen angående vårdnad om barn och umgängesrätt
Stadfäst
20.04.2018
Författningssamlingen
257/2018
Beslut
Godkänts med ändringar
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum09.09.2016UndertecknareJuha Jaakko JämsäÖvriga undertecknare55707Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.09.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

29.09.2016
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2018
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2018.

Första behandlingen

21.02.2018
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-7. i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd enligt betänkandet. Riksdagen godkände innehållet i det nya lagförslaget 8. i betänkandet enligt utskottets förslag. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

27.02.2018
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

28.02.2018
Riksdagen godkände lagförslagen 1.-7. i medborgarinitiativ MI 3/2016 rd utifrån beslutet i första behandlingen. Riksdagen godkände det nya 8. lagförslaget i betänkandet. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

08.03.2018
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

09.03.2018
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat22.11.2016
Behandlingen avslutad16.02.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

moderskapfertilitetsbehandlingfaderskapbarnatillsyningsmänerkännandemagistraterändringssökandebefogenhet