Senast publicerat 31-01-2020 09:31
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 3/2017 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Avgörande behandling

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum10.05.2017UndertecknareKim Kristoffer BergÖvriga undertecknare67422Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

12.05.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.05.2017
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 23.5.2017.

Remissdebatt

23.05.2017
Ärendet avfört från dagordningen.

Remissdebatt

01.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Behandlingen fortgår sambehandlad

24.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Bordläggning av betänkandet

14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.

Första behandlingen

14.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Första behandlingen

15.03.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

18.03.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

25.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

26.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende

09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.

Utskottsbehandling

Överlämnat06.06.2017
Behandlingen avslutad14.03.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

hälso- och sjukvårdcentralsjukhusjourspecialsjukvårdsjukvårdsdistriktsvenskauniversitetssjukhus