MI 3/2017 rd

Hälso- och sjukvårdslagen, § 50, mom. 3 bör ändras

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 50 § i hälso- och sjukvårdslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum10.05.2017
Undertecknare
Kim Kristoffer  Berg
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare67422
Meddelat i plenum
Datum12.05.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.05.2017
Riksdagen bordlade ärendet till plenum 23.5.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum18.05.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum23.05.2017
Ärendet avfört från dagordningen.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum01.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum01.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Behandlingen fortgår sambehandlad
Datum24.04.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum14.03.2019
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 14.3.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum14.03.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum14.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum15.03.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum15.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum18.03.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 3/2017 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum18.03.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum25.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum26.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Behandlingen fortgår sambehandlad, subärende
Datum09.11.2018
Behandlingen fortgår sambehandlad med ett annat riksdagsärende.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat06.06.2017
Behandlingen avslutad14.03.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
+ Social- och hälsovårdsutskottet
+ Grundlagsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordhälso- och sjukvård  centralsjukhus  jour  specialsjukvård  sjukvårdsdistrikt  svenska  universitetssjukhus   
Senast publicerat 31-01-2020 09:31