MI 3/2018 rd

Upphäv RP 124/2017 rd

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Avgörande behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om upphävande av lagen om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om upphävande av lagen om ändring av 4 § i lagen om finansiering av arbetslöshetsförmåner
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik3 Lag om upphävande av lagen om ändring av 25 § i lagen om arbetslöshetskassor
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik4 Lag om upphävande av lagen om ändring av 11 kap. 6 § i sjukförsäkringslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum09.03.2018
Första undertecknaren
Martin-Éric   Racine
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare140944
Meddelat i plenum
Datum13.03.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum19.04.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.04.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 19.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum15.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum19.02.2019
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum19.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 3/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum01.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat24.04.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutkomstskydd för arbetslösa  arbetssökning  arbetssökande  arbetskraftstjänster  rekrytering  aktivering   
Senast publicerat 24.6.2019 11:07