MI 3/2019 rd

Inför ett lagförbud mot mikroplaster i kosmetika

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum13.06.2019
Undertecknare
Marion  Routti
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare58367
Meddelat i plenum
Datum14.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till miljöutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat20.09.2019
+ Miljöutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordkosmetiska produkter  mikroskräp  havsförorening  förbud  lagberedning  miljöskydd   
Senast publicerat 28.11.2019 10:49