MI 4/2015 rd

Utvisning av utlänningar som har begått brott

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum27.11.2015
Undertecknare
Jarno Tapani  Rosvall
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare54324
Meddelat i plenum
Datum01.12.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.09.2016
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.9.2016.
 
Behandling
Plenum
Datum09.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum13.09.2016
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2015 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum13.09.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum16.09.2016
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum19.09.2016
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.02.2016
Behandlingen avslutad09.06.2016
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutlänningar  brottslingar  utvisning  fångenskap  avvisning  uppehållstillstånd  gärningsmän   
Senast publicerat 27-06-2017 13:59