MI 4/2016 rd

Att återinföra lönenivåindex som arbetspensionsindex

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Detaljerad behandling
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 98 § i lagen om pension för arbetstagare
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum08.12.2016
Undertecknare
Eeva  Kainulainen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare84820
Meddelat i plenum
Datum09.12.2016
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum09.02.2017
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum09.02.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum15.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 16.3.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum15.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum16.03.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum16.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum21.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum21.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum22.03.2017
Dokument
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2016 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum22.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum23.03.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum24.03.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.02.2017
Behandlingen avslutad14.03.2017
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetspensioner  index (jämförelsetal)  lönenivå  pensionärer  fattigdom  köpkraft   
Senast publicerat 06-02-2018 12:19