MI 4/2017 rd

Slopa omställningen till sommartid

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum08.06.2017
Undertecknare
Matti Antero  Hietanen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare70393
Meddelat i plenum
Datum09.06.2017
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum28.06.2017
Riksdagen remitterade ärendet till kommunikationsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.06.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum09.11.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 10.11.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum09.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum10.11.2017
Riksdagen avbröt debatten och behandlingen.
 
Behandling
Plenum
Datum10.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum16.11.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2017 rdförkastas. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotionerna AM 14/2016 rd och AM 15/2016 rd förkastas. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum16.11.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum17.11.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum20.11.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat14.07.2017
Behandlingen avslutad26.10.2017
+ Kommunikationsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsommartid  lagberedning  tidtabeller   
Senast publicerat 18-10-2019 10:58