Senast publicerat 30-01-2020 14:04
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2018 rd

Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 41 d § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum18.04.2018UndertecknarePertti LatvalaÖvriga undertecknare59381Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

20.04.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

17.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.

Första behandlingen

21.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

26.02.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

05.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat21.05.2018
Behandlingen avslutad14.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

försäkringsanstalterpensionsanstalterförsäkringsbolagsläkareläkarutlåtandenläkarintyg