MI 4/2018 rd

Avskaffa den godtyckliga rätten för försäkrings- och pensionsanstalternas läkare att ogiltigförklara utlåtanden från den behandlande läkaren. Ändra 41 d § i lagen om olycksfallsförsäkring så att den godtyckliga rätten avskaffas.

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Utfrågning av sakkunniga
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslutv
Rubrik1 Lag om ändring av 41 d § i lagen om olycksfall i arbetet och om yrkessjukdomar
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum18.04.2018
Undertecknare
Pertti  Latvala
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare59381
Meddelat i plenum
Datum20.04.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum17.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till social- och hälsovårdsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum17.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum20.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 21.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum20.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum21.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum21.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 4/2018 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalande. Ärendet slutbehandlat
.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum05.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat21.05.2018
Behandlingen avslutad14.02.2019
+ Social- och hälsovårdsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordförsäkringsanstalter  pensionsanstalter  försäkringsbolagsläkare  läkarutlåtanden  läkarintyg   
Senast publicerat 30-01-2020 14:04