MI 4/2019 rd

Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum19.06.2019
Undertecknare
Ari  Koponen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare52603
Meddelat i plenum
Datum25.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum24.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum24.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat27.09.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordutslagning  barn (åldersgrupper)  ungdomar  grundskolan  grundläggande utbildning  skolmobbning  elevvård  personal   
Senast publicerat 27.9.2019 12:40