Senast publicerat 01-02-2022 08:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2019 rd

Åtgärda de problem som leder till marginalisering av barn och unga redan i lågstadierna

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum19.06.2019UndertecknareAri KoponenÖvriga undertecknare52603Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

25.06.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

24.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.09.2020
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 23.9.2020.

Enda behandlingen

23.09.2020
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

25.09.2020
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2019 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

25.09.2020
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

29.09.2020
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat27.09.2019
Behandlingen avslutad19.03.2020

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

utslagningbarn (åldersgrupper)ungdomargrundskolangrundläggande utbildningskolmobbningelevvårdpersonal