Senast publicerat 22-11-2022 14:15
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 4/2020 rd

Inledande av stamvårdande vargjakt och förhindrande av vargskador

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Godkänts
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum04.11.2020UndertecknarePentti IsoviitaÖvriga undertecknare61618Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

05.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

18.11.2020
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.

Bordläggning av betänkandet

05.10.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 6.10.2022.

Första behandlingen

06.10.2022
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i lagmotionerna LM 54/2020 rd, 5, 8/2022 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Enda behandlingen, andra behandlingen

12.10.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen, andra behandlingen

14.10.2022
Riksdagen godkände förslaget i medborgarinitiativ MI 4/2020 rd enligt betänkandet. Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i lagmotionerna LM 54/2020 rd, 5, 8/2022 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen instämde i utskottets förslag att åtgärdsmotion AM 121/2020 rd förkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

19.10.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

21.10.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat25.11.2020
Behandlingen avslutad20.09.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

vargdjurbeståndforskningsverksamhetjaktjaktlicenserlandsbygdspolitik