Senast publicerat 28-02-2018 11:01
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2015 rd

Lagfäst förbud mot nollavtal

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen
Rubrik
2 Lag om ändring av 15 § i arbetstidslagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum04.12.2015UndertecknareMika KolehmainenÖvriga undertecknare62516Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

08.12.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.

Remissdebatt

18.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

21.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017.

Första behandlingen

22.03.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.

Andra behandlingen

28.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

31.03.2017
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

04.04.2017
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

05.04.2017
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat19.02.2016
Behandlingen avslutad14.03.2017

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arbetsavtaldeltidsarbetearbetstid