MI 5/2015 rd

Lagfäst förbud mot nollavtal

Lagstiftning

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut
Rubrik1 Lag om ändring av 1 kap. 3 § i arbetsavtalslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Rubrik2 Lag om ändring av 15 § i arbetstidslagen
BeslutFörkastats
Lagstiftningsordning72 § i grundlagen
Lämnats
Datum04.12.2015
Undertecknare
Mika  Kolehmainen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare62516
Meddelat i plenum
Datum08.12.2015
sv_Kansalaisaloitteen jättämisestä ilmoitettiin täysistunnossa.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum18.02.2016
Riksdagen remitterade ärendet till arbetslivs- och jämställdhetsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum18.02.2016
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum21.03.2017
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 22.3.2017.
 
Behandling
Plenum
Datum21.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Första behandlingen
Plenum
Datum22.03.2017
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslagen avslutades.
 
Behandling
Plenum
Datum22.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum28.03.2017
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum28.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Andra behandlingen
Plenum
Datum31.03.2017
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslagen i medborgarinitiativ MI 5/2015 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslagen avslutades. Riksdagen godkände betänkandets fem förslag till uttalanden.
Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum31.03.2017
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum04.04.2017
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum05.04.2017
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat19.02.2016
Behandlingen avslutad14.03.2017
+ Arbetslivs- och jämställdhetsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarbetsavtal  deltidsarbete  arbetstid   
Senast publicerat 28-02-2018 11:01