MI 5/2018 rd

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörkastats
BehandlingskedeLeverans av riksdagens svar eller skrivelse
Leverans av riksdagens skrivelse
Relevanta dokument
Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum08.05.2018
Undertecknare
Bicca  Olin
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare53098
Meddelat i plenum
Datum15.05.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum31.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum31.05.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Bordläggning av betänkandet
Plenum
Datum22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum22.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.
 
Behandling
Plenum
Datum26.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Enda behandlingen
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2018 rdförkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.
 
Behandling
Plenum
Datum27.02.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Riksdagens skrivelse
Datum01.03.2019
Dokument
Riksdagens skrivelse.
 
Leverans av riksdagens skrivelse
Datum04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse
 
Utskottsbehandling
Överlämnat01.06.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019
+ Kulturutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordandra stadiets utbildning  avgiftsfrihet  gymnasiet  yrkesläroanstalter  jämlikhet   
Senast publicerat 30-01-2020 14:13