Senast publicerat 23-06-2022 13:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2018 rd

Avgiftsfri utbildning på andra stadiet för alla

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum08.05.2018UndertecknareBicca OlinÖvriga undertecknare53098Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

15.05.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

31.05.2018
Riksdagen remitterade ärendet till kulturutskottet.

Bordläggning av betänkandet

22.02.2019
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 26.2.2019.

Enda behandlingen

26.02.2019
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

27.02.2019
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 5/2018 rdförkastas. Riksdagen godkände betänkandets förslag till uttalanden. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

01.03.2019
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

04.03.2019
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat01.06.2018
Behandlingen avslutad12.02.2019

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

andra stadiets utbildningjämlikhetgymnasietavgiftsfrihetyrkesläroanstalter