MI 5/2019 rd

Återkalla uppehållstillståndet för och utvisa utlänningar som dömts för sexualbrott i Finland

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeUpptaget för behandling i utskott
Meddelande om ärende
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum03.09.2019
Undertecknare
Saila  Al-Jewari
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare118374
Meddelat i plenum
Datum04.09.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum25.09.2019
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum25.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat26.09.2019
+ Förvaltningsutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordsexualbrott  asylsökande  gärningsmän  utvisning  lagberedning   
Senast publicerat 26.9.2019 14:54