Senast publicerat 28-06-2022 11:30
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2020 rd

Medborgarinitiativ om att avskaffa straffbarheten vid användning av cannabis

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Förslag och beslut

Rubrik
1 Lag om ändring av 50 kap. i strafflagen
Beslut
Förkastats
Lagstiftningsordning
72 § i grundlagen

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum05.11.2020UndertecknareTimo LarmelaÖvriga undertecknare55634Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

06.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.11.2020
Ärendet bordlagt till plenum 2.12.2020.

Remissdebatt

02.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Bordläggning av betänkandet

03.05.2022
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 4.5.2022.

Första behandlingen

04.05.2022
Riksdagen instämde i utskottets förslag att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 5/2020 rd förkastas. Första behandlingen av lagförslaget avslutades.

Andra behandlingen

10.05.2022
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Andra behandlingen

11.05.2022
Riksdagen vidhöll sitt beslut från första behandlingen att lagförslaget i medborgarinitiativ MI 5/2020 rd förkastas. Andra behandlingen av lagförslaget avslutades. Ärendet slutbehandlat
.

Riksdagens skrivelse

13.05.2022
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

17.05.2022
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat10.12.2020
Behandlingen avslutad28.04.2022

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

cannabislaglighetnarkotikanarkotikabrottinnehav