Senast publicerat 06-04-2022 13:57
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 5/2021 rd

Skriv in skolvåld i strafflagen

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Under behandling
Behandlingsskede
Utfrågning av sakkunniga

Relevanta dokument

Initialdokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum22.09.2021UndertecknareLeskelä AinoÖvriga undertecknare56345Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

24.09.2021
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

21.10.2021
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet.

Utskottsbehandling

Överlämnat28.10.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

våldvåldsbrottskolmobbningkriminalisering (straffbeläggning)