MI 6/2018 rd

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten

SAMMANFATTNING

Ärendets statusFörfallit
BehandlingskedeFörfall
Förfall
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum28.09.2018
Undertecknare
Christian  Pundars
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare57488
Meddelat i plenum
Datum03.10.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum11.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum11.10.2018
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Förfall
Datum16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.10.2018
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
+ Finansutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordarvsskatt  gåvoskatt  företagsverksamhet  generationsskifte   
Senast publicerat 19-12-2019 11:55