Senast publicerat 19-12-2019 11:55
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 6/2018 rd

Avskaffning av arvs- och gåvoskatten

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förfallit
Behandlingsskede
Förfall

Relevanta dokument

Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum28.09.2018UndertecknareChristian PundarsÖvriga undertecknare57488Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

03.10.2018
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

11.10.2018
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Förfall

16.04.2019
Behandlingen har förfallit med stöd av 49 § 1 mom. i grundlagen.

Utskottsbehandling

Överlämnat12.10.2018

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

arvsskattgåvoskattföretagsverksamhetgenerationsskifte