MI 6/2019 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBeredning i delegationen
Utfrågning av sakkunniga i delegationen
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum12.09.2019
Undertecknare
Sisko  Paavola
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare125439
Meddelat i plenum
Datum13.09.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum26.09.2019
Ärendet bordlagt till plenum 2.10.2019.
 
Behandling
Plenum
Datum26.09.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Remissdebatt
Plenum
Datum02.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum02.10.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat08.10.2019
+ Finansutskottet
+ Skattedelegationen
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökordbränsleskatt  personbilar  bensinmotorer  dieselmotorer  beskattning   
Senast publicerat 12-03-2020 15:25