Senast publicerat 10-09-2021 12:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 6/2019 rd

Slopa drivkraftsskatten för dieselbilar

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Leverans av riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.09.2019UndertecknareSisko PaavolaÖvriga undertecknare125439Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.09.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

26.09.2019
Ärendet bordlagt till plenum 2.10.2019.

Remissdebatt

02.10.2019
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet.

Bordläggning av betänkandet

07.09.2021
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 8.9.2021.

Enda behandlingen

08.09.2021
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 6/2019 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Riksdagens skrivelse

09.09.2021
Riksdagens skrivelse.

Leverans av riksdagens skrivelse

10.09.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Utskottsbehandling

Överlämnat08.10.2019
Behandlingen avslutad18.06.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Sökord

bränsleskattpersonbilarbensinmotorerdieselmotorerbeskattning