Senast publicerat 10-06-2022 10:36
Valtiopäiväasia

Ärendets behandlingsinfo MI 6/2020 rd

Ordna folkomröstning om EU:s stimulanspaket

SAMMANFATTNING

Ärendets status
Förkastats
Behandlingsskede
Riksdagens skrivelse

Relevanta dokument

Initialdokument
Utskottsdokument
Riksdagens skrivelse

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Medborgarinitiativ Lämnats

Datum12.11.2020UndertecknareMiko BergbomÖvriga undertecknare58960Initiativet lämnat

Meddelat i plenum

13.11.2020
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.

Remissdebatt

03.12.2020
Riksdagen remitterade ärendet till grundlagsutskottet.

Bordläggning av betänkandet

06.05.2021
Eftersom ärendet är brådskande bordlade riksdagen betänkandet till nästa plenum i dag 6.5.2021.

Enda behandlingen

06.05.2021
Riksdagen avslutade debatten och avbröt behandlingen av ärendet.

Enda behandlingen

11.05.2021
Riksdagen instämde i utskottets förslag att förslaget i medborgarinitiativ MI 6/2020 rdförkastas. Ärendet slutbehandlat.

Leverans av riksdagens skrivelse

14.05.2021
Leverans av riksdagens skrivelse

Riksdagens skrivelse

15.05.2021
Riksdagens skrivelse.

Utskottsbehandling

Överlämnat07.12.2020
Behandlingen avslutad06.05.2021

Sambehandlade ärenden

Referenser till EU-dokument

Relaterat ärende

Sökord

folkomröstningarstimulanspolitikstatsbudgeterlånEU-politikEuropeiska unionen