MI 8/2019 rd

Nätfisket i saimenvikarens utbredningsområde måste förbjudas

SAMMANFATTNING

Ärendets statusUnder behandling
BehandlingskedeBehandling i utskottet
Beslut om behandlingen av ärendet
Relevanta dokument
Initialdokument

BEHANDLING I RIKSDAGEN

Lämnats
Datum21.10.2019
Undertecknare
Iina  Palonen
Initiativet lämnat
Övriga undertecknare76200
Meddelat i plenum
Datum23.10.2019
Lämnande av medborgarinitiativ meddelades i plenum.
 
Remissdebatt
Plenum
Datum07.11.2019
Riksdagen remitterade ärendet till jord- och skogsbruksutskottet.
 
Behandling
Plenum
Datum07.11.2019
Dokument
Punkt i plenarprotokollet
 
Utskottsbehandling
Överlämnat12.11.2019
+ Jord- och skogsbruksutskottet
Sambehandlade ärenden
Referenser till EU-dokument
Sökord 
Senast publicerat 27-05-2020 12:25